Gratis film

In de afgelopen jaren heeft TailorMade Visions ongeveer een maand per jaar, onbezoldigd, films gemaakt voor goede doelen of instellingen die een maatschappelijk belang dienen. Deze films geven ons veel voldoening. Hoe groter het maatschappelijk belang hoe beter.

Bij deze roepen wij bedrijven op die zich al aan zo’n goed doel of een maatschappelijk belang verbonden hebben, om een aanvraag in te dienen voor een gratis film! Wij leveren de creativiteit en de arbeid met een basispakket aan camera- en geluidsopname-apparatuur. Eventuele extra kosten, zoals reis en verblijfskosten, zijn voor de aanvrager. Aanvragen voor sportclubs sluiten we bij voorbaat uit, anders stroomt de mailbox over en we moeten ergens een lijn trekken.

Vul alle gevraagde gegevens in op het onderstaand formulier om in aanmerking te kunnen komen voor de gratis film. Wij zullen iedere aanvrager uiterlijk binnen één maand laten weten of we ze kunnen en willen steunen.

[Ethische verklaring: Wij willen graag een nuttige bijdrage leveren aan de maatschappij, hoe bescheiden die ook mag zijn. Dit is nadrukkelijk géén poging om commerciële doelen te dienen. U hoeft dan ook niet bang te zijn dat de gegevens op het formulier voor een nieuwsbrief of mailing worden gebruikt, tenzij u dat nadrukkelijk aangeeft.]